Praca w Niemczech i rozliczenie PIT – wszystko, co musisz wiedzieć

Praca w Niemczech i rozliczenie PIT – wszystko, co musisz wiedzieć

20 listopada 2019 0 przez kamilwrzos

W Polsce wszyscy podatnicy są zobowiązani do wykazania wszystkich dochodów, które uzyskali, również te pochodzące z pracy wykonywanej w innym państwie, przykładowo w Niemczech, w zeznaniu PIT. Wynika to z zasady nieograniczonego obowiązku podatkowego, którą polscy podatnicy są objęci. Aby uniknąć podwójnego opodatkowania tego samego dochodu w obu krajach, polski i niemiecki rząd zawarł umowę w 2003 roku, która wyklucza takie zabiegi. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć na temat rozliczenia PIT-u, pracując w Niemczech? Tego dowiecie się w tym artykule.

Ogólne zasady

Urząd Skarbowy Niemiec nakłada obowiązek na Polaków, którzy pracują w ich kraju, na rozliczanie zarobków tam, gdzie je uzyskali, stąd też pracując u Sąsiadów, musimy złożyć w ich urzędzie deklarację podatkową, którą zawiera ulgi, klasę podatkową i kwotę wolną od podatku, która obowiązuje w Niemczech. Jednak musimy pamiętać, że w Polsce również jesteśmy zobowiązani do rozliczenia podatkowego, dlatego musimy złożyć odpowiednie wnioski w obu urzędach skarbowych.

Rezydencja podatkowa

Jednak rozliczenie w Polsce z dochodów pochodzących w części lub w całości z pracy, którą wykonywaliśmy w Niemczech, jest przeznaczona wyłącznie dla tak zwanych polskich rezydentów podatkowych. Owa rezydencja opiera się głównie na dwóch kryteriach z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która głosi, że osobą fizyczną, która mieszka na terenie Polski jest osoba, która posiada centrum interesów życiowych w Polsce, bądź przebywa w kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Centrum interesów życiowych oznacza między innymi wynajem lub posiadanie mieszkania w Polsce, czy też miejsce zamieszkania rodziny. Co oznacza w praktyce, że możemy mieszkać poza granicami kraju przez cały rok, ale mając rodzinę w Polsce, wciąż możemy rozliczać się z całości dochodów w naszym kraju.

Załącznik ZG

Jeżeli jesteśmy polskimi rezydentami podatkowymi, to rozliczenie w Polsce za pracę w Niemczech musimy zadeklarować we wniosku ZG, który dołączamy do PIT-u. Załącznik ten jest wykorzystywany do zeznawania dochodów, które uzyskaliśmy poza granicami naszego kraju.

Ilustrujący przykład – praca opiekuna w Niemczech

Popularne jest obecnie wyjeżdżanie do naszych zachodnich sąsiadów w celu szybkiego zarobku, bez konkretnego wykształcenia. Jednym z takich zajęć opieka nad starszymi w Niemczech, która posłuży nam za przykład. Polska opiekunka, która przebywa większość czasu w ciągu roku poza granicami naszego kraju, ale posiada rodzinę w Polsce, musi rozliczyć się z dochodów w Niemczech, wyłącznie z tego, co zarobiła w tym państwie. Natomiast w Polsce musi złożyć wniosek PIT, za dochody, które pochodziły z pracy w Polsce, o ile takie istniały, jeżeli nie, to musi ona wypełnić tak zwany PIT zerowy oraz dodać załącznik ZG, obejmujący rozliczenie z dochodów pochodzących z pracy z Niemiec. Przy okazji firma: https://laxocare.pl umożliwia rekrutowanie osób chętnych do opieki nad osobami starszymi w Niemczech.

Rozliczenie PIT za dochody pochodzące z innego kraju niż Polska muszą być udokumentowane specjalnym załącznikiem o nazwie ZG. Pamiętajmy, że nawet jeśli wszystkie nasze dochody pochodzą z pracy z Niemiec, nie możemy być wyłączeni z rozliczenia w Polsce. Musimy się rozliczyć zarówno z urzędem niemieckim, jak i polskim.