Słowniczek leasingowy – ważne pojęcia, które musisz znać

Słowniczek leasingowy – ważne pojęcia, które musisz znać

16 stycznia 2019 0 przez kamilwrzos

Dla większości zarówno nowych, jak i działających już na rynku firm leasing to bardzo atrakcyjna forma finansowania pojazdów, maszyn rolniczych czy nawet sprzętu elektronicznego. To idealna alternatywa dla tradycyjnego kredytu, który może okazać się nieosiągalny dla niektórych grup. Zanim podpiszesz swoją pierwszą umowę leasingową warto, abyś rozumiał, co jest w niej zawarte. Prezentujemy słowniczek zawierający wszystkie niezwykle ważne pojęcia, który musi znać każdy przedsiębiorca zainteresowany leasingiem.

Czym jest leasing i jakie są jego podmioty?

Specjalistyczny słownik pojęć kluczowych musi rozpocząć się wytłumaczeniem, czym tak właściwie jest leasing oraz jak definiowane są jego podmioty. Tak więc leasing to jedna z form finansowania, która umożliwia przekazanie przez leasingodawcę (firmę) drugiej stronie (leasingobiorcy) prawo do użytkowania określonej rzeczy na uzgodniony w umowie czas. W zamian leasingodawca otrzymuje opłaty ratalne. Najczęściej egzekwowane są one co miesiąc. Zdarzają się przypadki, kiedy rata leasingowa uzależniona jest od sezonowości przychodów, potencjału finansowego klienta lub od tzw. kilometrówki – w branży logistycznej.

Głównymi podmiotami leasingu są leasingodawca i leasingobiorca. Pierwszy z nich to osoba, która jest właścicielem przedmiotu oddawanego odpłatnie w użytkowanie. Najczęściej jest to wyspecjalizowana firma, taka jak https://klf24.pl. Umożliwia ona leasing pojazdów we Wrocławiu oraz innych częściach Polski. Osobę korzystającą z przedmiotu w umowie nazywamy leasingobiorcą. Przeważnie jest to przedsiębiorca, prowadzący własną działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, ale zdarza się również, że atrakcyjny leasing pojazdów przyciągnie uwagę osoby fizycznej.

Pojęcia, które na pewno pojawią się na umowie

Finansowanie dotyczy przedmiotu leasingu. Jest to środek trwały, licencja lub nawet nieruchomość, których prawo do użytkowania leasingodawca przenosi na korzystającego. Obie strony podpisują umowę i określają rodzaj leasingu. W Polsce najpopularniejszą formą jest leasing operacyjny. Szacuje się, że blisko 80% klientów decyduje się na właśnie taką współpracę. Charakteryzuje się on niskim wkładem początkowym, więc jest to idealny leasing na start nowej firmy. W przypadku wyboru tej formy finansowania obowiązek amortyzacji spoczywa na barkach leasingodawcy, a wykup przedmiotu leasingu po wygaśnięciu umowy wiąże się z obowiązkiem dopłaty ze strony leasingobiorcy.

Alternatywą dla leasingu operacyjnego jest leasing finansowy. W tym przypadku opłata początkowa będzie wyższa, natomiast obowiązek amortyzacji przechodzi na stronę klienta. To bardzo dobra propozycja dla przedsiębiorców, którzy już na samym początku wiedzą, że będą zainteresowani wykupem przedmiotu leasingu. Ten odbywa się zupełnie bezpłatnie wraz z uiszczeniem na konto leasingodawcy ostatniej z zapisanych w umowie rat.

Amortyzacja i depozyt – wyjaśnienie terminów

W obu formach umowy leasingowej, obejmującej najczęściej leasing pojazdów, jednym z kluczowych czynników jest amortyzacja. Czym ona tak właściwie jest? To zmniejszenie wartości środka trwałego na skutek jego zużycia w trakcie eksploatacji podczas realizowania umowy leasingowej. Sporadycznie w umowach możemy się natknąć również na termin depozytu. Jest to opłata uiszczana przez leasingobiorcę, która stanowi zabezpieczenie ewentualnych roszczeń firmy leasingowej związanych z niewłaściwym wykonaniem umowy leasingu. Jeśli żaden z punktów nie zostanie naruszony – depozyt jest zwracany.

Posiadając wiedzę na temat terminów najczęściej stosowanych przy podpisywaniu umowy leasingowej, żadne finansowanie nie jest już nam straszne. Taki słowniczek z pewnością przyda się każdemu przedsiębiorcy, który stawia pierwsze kroki w świecie leasingu.